Nazwa firmy:  Sklep Aktywnych

Adres:  ul. Sarmacka 10,
            30-711 Kraków

Numer telefonu: 12 267 69 68

E-mail: biuro@sklepaktywnych.pl